wesoła Ortografia

Są to zajęcia wprowadzające zasady i reguły ortograficzne poprzez zabawę opartą na bagatym i kreatywnym materiale dydaktycznym.

 

W edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego motywacja. Chodzi o to, by dziecko  chciało pracować i podejmować wyzwania. Nasi nauczyciele w pracy kierują się głównie motywowaniem dzieci do działania i pokonywania swoich trudności. Jedynie tak zachęcone do nauki dziecko będzie chciało pracować, a systematycznymi zajęciami zminimalizujemy lub nawet wyeliminujemy trudności edukacyjne. Metoda Ortograffiti, którą na zajęciach wprowadzamy została pomyślana i przygotowana właśnie tak, by zachęcała dzieci do pracy. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale także jego rozwój emocjonalno-społeczny będzie wciąż stymulowany.

Metoda Ortograffiti w edukacji wczesnoszkolnej prezentuje ujęcie objawowe, czyli koncentruje się na objawach trudności, a nie na ich przyczynach. W praktyce oznacza to, że:

  • jest odpowiednia dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na przyczynę tych trudności,
  • koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu potencjału uczniów,
  • rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,
  • uczy sposobów kompensowania trudności.

Zajęcia kierowane są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, klasy IV-VI, gimnazjum, liceum jak i dla starszych.

 

Są to doskonałe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, z problemami wychowawczymi, niedostymulowanych dydaktycznie, z ryzykiem dyslekcji,  z obniżoną koncentracją uwagi, nadpobudliwych.

 

Istotnym elementem terapii jest zdiagnozowanie określonego problemu i stworzenie indywidualnego programu na miarę potrzeb dziecka. Tylko trafne sprecyzowanie potrzeb edukacyjnych ucznia pozwoli na właściwe ukierunkowanie pracy.

Wielokrotnie dzieci z przezwyciężonymi już wadami wymowy wymagają podjęcia określonych działań, by nie ujawniały się one na późniejszych etapach edukacyjnych.

napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Wiadomość

PFR
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.